top of page

AR -GE ALANINDA KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK İSTİYORUZ!  

Home: Headliner

Kadınlarımız geçmişten günümüze daima çalışma hayatının önemli dinamiklerinden biri olmuştur. Kadının çalışma hayatındaki rolü, çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan yapısal değişimlerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Günümüzde çalışma hayatında ortaya çıkan önemli değişimlerden birisi de sektörel düzeyde istihdam değişim sürecidir. Hızlı teknolojik gelişmeler kadın çalışanların istihdam alanlarının çeşitlenmesini sağlamıştır. Ancak bu artış yine de kadınlarımızın belli alanlarda azınlıkta olduğu görülmektedir.

 

Ülkemizde doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde görev alan kadınların istihdam oranına bakıldığında günümüzden 10 yıl öncesine oranla daha fazla katılım gösterdiği görülsede yine de AB ortalamasının aşağısında yer almaktadır. (Yüksek Teknoloji alanlarında Kadın istihdam oranı Türkiye ortalaması %31 iken AB ortalaması %45 seviyesindedir (Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser).

 

Tam olarak bu sebeple Ar-Ge’deki Kadının Gücünü göstermek, yeni mezun veya birkaç yıllık tecrübeli kadınlarımızı Ar-Ge departmanlarında istihdamını arttırmak, adaptasyon süreçlerini kısaltıp tecrübe aktarımında bulunmak veya belli bir tecrübeye sahip kadınlarımızın Ar-Ge Danışmanı olarak sektöre katkı sağlaması desteklemek adına  Etkin Proje ve Mühendis&Mimar Kadınlar Derneği olarak ücretsiz bu programı başlatıyoruz.

Sürdürülebilir gelecek için gereken değişimin  ancak kadınların tam desteği ve katılımıyla sağlanabileceğinin farkındayız!

Home: Headliner
Yuvarlak kütüphane

HAKKIMIZDA

ETKİN PROJE

2007 yılında İstanbul’da kurulan Etkin Proje, Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi ile faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketidir. Ar-Ge kültürü, inovasyon, proje yönetimi, proje geliştirme, hibe destekler ve krediler konularında yüksek deneyim, beceri, vizyon sahibi olan Etkin Proje’nin hedefi ulusal ve uluslararası ölçeklerde yenilikçi Ar-Ge projeleri geliştirmek, yönetmek ve bu projelerin Ar-Ge fonlarından yaralanmasını sağlamaktır. Kurulduğu günden itibaren Ar-Ge ekosistemine katkı sağlayacak etkinlikler, eğitimler ve seminerler gerçekleştirmektedir.

MÜHENDİS VE MİMAR KADINLAR DERNEĞİ- MÜKAD

MÜKAD; yapı, hizmet ve diğer sektörlerde, özel kesim veya kamuda çalışan mühendis ve mimar kadınlar tarafından 2018 tarihinde kuruldu.   Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, çağdaş eğitimin sağlanabilmesi ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan başarılı çocukların ve gençlerin desteklenmesi, hayata kazandırılması konusunda kurslar, seminerler, kongre ve konferanslar düzenlemektedir. Eğitimde kız çocuklarının aleyhine olan fırsat eşitsizliğini gidermeye yönelik olarak örgün eğitimdeki kız çocuklarının oranını artırma çalışmalarına katkı sağlama misyonuna sahiptir.

Home: About

EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN FORMU DOLDURUNUZ!

bottom of page